Dofinansowania

Przedsięwzięcie

"Budowa układu kogeneracyjnego produkującego energię elektryczną i cieplną

przy ul. 11 Listopada 7 w Skarżysku - Kamiennej"

 

wartość projektu 20 913 690,00 PLN

wkład Funduszy Europejskich 8 497 312,17 PLN

 

Projekt realizowany przy wsparciu