Przetargi

Informacja o rozstrzygnięciu przetargu „ Budowa układu kogeneracyjnego produkującego energię elektryczną i cieplną przy ul. 11 Listopada 7 w Skarżysku- Kamiennej”.

Informacja  rozstrzygnięciu przetargu na „ Budowa układu kogeneracyjnego produkującego energię elektryczną i cieplną przy ul. 11 Listopada 7 w Skarżysku- Kamiennej”.

Załączniki:

Rozstrzygnięcie przetargu

Celsium serwis Sp. z o.o. z siedzibą w Skarżysku - Kamiennej przy ul. 11-go Listopada 7, informuje o rozstrzygnięciu przetargu na zadanie pn.: „Wykonanie projektu budowlanego dwóch przyłączy elektrycznych wyprowadzenia mocy układu kogeneracyjnego zlokalizowanego w Skarżysku-Kamiennej przy ul. 11 Listopada 7”.

Załączniki:

Rozstrzygnięcie przetargu

Celsium serwis Sp. z o.o. z siedzibą w Skarżysku - Kamiennej przy ul. 11-go Listopada 7, informuje o rozstrzygnięciu przetargu na zadanie pn.: „Świadczenie usług doradczych mających na celu rozliczenie projektu objętego umową o dofinansowanie nr POIS.01.06.01-00-0042/18-00.”.

Załączniki:

Zmiana w przetargu na zadanie pn. „ Wykonanie projektu budowlanego dwóch przyłączy elektrycznych wyprowadzenia mocy układu kogeneracyjnego zlokalizowanego w Skarżysku-Kamiennej przy ul. 11 Listopada 7”

Informujemy, że w dniu 22.03.2019 r. zmianie uległa treść Zapytania ofertowego o nr CELSIUM SERWIS- 02/2019/KS na „ Wykonanie projektu budowlanego dwóch przyłączy elektrycznych wyprowadzenia mocy układu kogeneracyjnego zlokalizowanego w Skarżysku - Kamiennej przy ul. 11 Listopada 7”.

Zmiana dotyczy punktu 6.3.1  Zapytania ofertowego, który przyjmuje brzmienie:

 Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed terminem składania ofert:

a)   w przypadku wycofania oferty, wykonawca składa pisemne oświadczenie, że ofertę swą wycofuje z dopiskiem „Wycofanie CELSIUM SERWIS-02/2019/KS”,

b)   w przypadku zmiany oferty, Wykonawca składa pisemne oświadczenie, iż ofertę swą zmienia, określając zakres i rodzaj tych zmian, a jeśli oświadczenie o zmianie pociąga za sobą konieczność wymiany czy też przedłożenia nowych oświadczeń lub dokumentów – Wykonawca załącza je do oświadczenia o zmianie. Powyższe oświadczenie z ewentualnymi załącznikami należy złożyć z dopiskiem „Zmiana CELSIUM SERWIS-02/2019/KS”.

Zamawiający dopuszcza złożenie za pośrednictwem poczty elektronicznej skanów oświadczeń sporządzonych zgodnie z lit. a) i b) powyżej.

Załączniki:

Budowa układu kogeneracyjnego produkującego energię elektryczną i cieplną przy ul. 11 Listopada 7 w Skarżysku-Kamiennej

Celsium serwis Sp. z o.o. z siedzibą w Skarżysku - Kamiennej przy ul. 11-go Listopada 7 ogłasza przetarg na wykonanie zadania pn.:„Budowa układu kogeneracyjnego produkującego energię elektryczną i cieplną przy ul. 11 Listopada 7 w Skarżysku-Kamiennej”.

Załączniki:

Wykonanie projektu budowlanego dwóch przyłączy elektrycznych wyprowadzenia mocy układu kogeneracyjnego zlokalizowanego w Skarżysku - Kamiennej przy ul. 11 Listopada 7, działka 66/7

Celsium serwis Sp. z o.o. z siedzibą w Skarżysku - Kamiennej przy ul. 11-go Listopada 7 ogłasza przetarg na wykonanie zadania pn.: „Wykonanie projektu budowlanego dwóch przyłączy elektrycznych wyprowadzenia mocy układu  kogeneracyjnego zlokalizowanego w Skarżysku - Kamiennej przy ul. 11 Listopada 7, działka 66/7”.

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1173518

Załączniki:

Unieważnienie przetargu

Celsium serwis Sp. z o.o. z siedzibą w Skarżysku - Kamiennej przy ul. 11-go Listopada 7 informuje, że przetarg na „Wykonanie projektu budowlanego dwóch przyłączy elektrycznych wyprowadzenia mocy układu  kogeneracyjnego zlokalizowanego w Skarżysku - Kamiennej przy ul. 11 Listopada 7, działka 66/7”, został UNIEWAŻNIONY zgodnie z punktem nr 7 podpunkt 7.2 Zapytania ofertowego o nr: CELSIM SERWIS -02/2019/KS.

Dziękujemy za złożenie oferty i zapraszamy do uczestnictwa w kolejnych postępowaniach przetargowych.

Wykonanie projektu budowlanego dwóch przyłączy elektrycznych wyprowadzenia mocy układu kogeneracyjnego zlokalizowanego w Skarżysku – Kamiennej ul. 11 Listopada 7, działka 66/7.

Celsium serwis Sp. z o.o. z siedzibą w Skarżysku - Kamiennej przy ul. 11-go Listopada 7 ogłasza przetarg na wykonanie zadania pn.: „Wykonanie projektu budowlanego dwóch przyłączy elektrycznych wyprowadzenia mocy układu kogeneracyjnego zlokalizowanego w Skarżysku – Kamiennej ul. 11 Listopada 7, działka 66/7.”

Załączniki:

Świadczenie usług doradczych mających na celu rozliczenie Projektu objętego umową o dofinansowanie nr POIS.01.06.01-00-0042/18


Celsium serwis Sp. z o.o. z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej przy ul. 11-go Listopada 7 ogłasza przetarg na wykonanie zadania pn.: "Świadczenie usług doradczych mających na celu rozliczenie Projektu objętego umową o dofinansowanie nr POIS.01.06.01-00-0042/18".

Załączniki: