Aktualności

16 maja na scenie Kieleckiego Centrum Kultury zebrali się laureaci konkursu o nagrodę NOVATOR 2018. W tym roku Zarząd Staropolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej oraz Kapituła Konkursu wysoko ocenili nasz projekt „Instalacji odzysku ciepła z procesów produkcyjnych drukarni Walstead w Starachowicach” przyznając nam tytuł Novator 2018 w dziedzinie „Innowacyjna inwestycja”. 

W drukarni naszego klienta w Starachowicach przeprowadziliśmy inwestycję, w wyniku której ciepło odpadowe, które jeszcze niedawno było emitowane do atmosfery, zasili naszą sieć ciepłowniczą. Krótko mówiąc dzięki inżynierom Celsium ciepło z procesów technologicznych drukarni ogrzewa dziś mieszkańców Starachowic. 

„Liczymy, że jest wiele miejsc gdzie możemy pomóc zrealizować podobne przedsięwzięcia. Chętnie podzielimy się zdobytym doświadczeniem i pomożemy odzyskać niewykorzystaną energię oraz dostarczyć ją klientom za pośrednictwem sieci ciepłowniczej. Jesteśmy gotowi zaangażować się w podobne projekty na terenie całej Polski.” – powiedział Prezes Pan Grzegorz Reluga, odbierając nagrodę.

W realizacji projektu istotny wkład mieli także pracownicy Celsium serwis, dlatego nagroda Novator to dla nas podwójny sukces. Spółka wyspecjalizowała się w usługach branży energetycznej i tego typu instalację może wykonywać kompleksowo. Prezes Celsium serwis, Pani Dagmara Nowak-Trochimiuk podkreśliła, iż cała inwestycja, od projektu do wykonania instalacji odzysku ciepła została zrealizowana własnymi siłami.

Mamy nadzieję, że to dopiero początek szerszej współpracy branży ciepłowniczej z przemysłem w tym zakresie. Celsium i Celsium serwis z pewnością mają zamiar brać w niej czynny udział. Otrzymana dziś nagroda jest potwierdzeniem, że nasza praca w dążeniu do unowocześniania technologii oraz nowatorskie podejście do działań proekologicznych jest zauważalna i doceniana.

 

Zaproszenie do składania ofert 

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Żeromskiego 29 w Skarżysku -Kamiennej zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizację zadania: „Termomodernizacja budynku mieszkalnego.”

Oferta winna zawierać następujące dokumenty i oświadczenia:

  1. Kosztorys ofertowy szczegółowy . Książka przedmiarów wraz z projektem umowy do pobrania w siedzibie  zarządcy:
    Celsium serwis przy ul. Piłsudskiego 30 w Skarżysku -Kamiennej.
  2. Zaświadczenie z ZUS-u o niezaleganiu z opłatą składek (nie starsze niż 3 miesiące)
  3. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego poświadczające o niezaleganiu z opłacaniem podatków (nie starsze niż 3 miesiące).
  4. Opłaconą polisę ubezpieczeniową OC w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
  5. Określenie terminu   rozpoczęcia i zakończenia robót (realizacja w 2019r.)
  6. Określenie okresu udzielenia gwarancji na w/w zadanie.

Cena oferty nie będzie podstawowym i jedynym kryterium wyboru oferenta.

Wspólnota zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz prawo zamknięcia wyboru ofert bez dokonania wyboru któregokolwiek z oferentów i bez podania przyczyny.

Termin składania ofert: do dnia  20 lutego 2019r. do godz. 15:00

Miejsce składania ofert: „Celsium serwis Sp. z o.o. Biuro Zarządzania Nieruchomościami przy ul. Piłsudskiego 30 w Skarżysku -Kamiennej.

Forma oferty: pisemna, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Termomodernizacja budynku przy ul. Żeromskiego 29  w Skarżysku -Kamiennej”.

Wszelkich dodatkowych wyjaśnień udzieli zarządca nieruchomości  P. Jacek Kawalec tel. 668 631 545.

Celsium serwis Sp. z o.o.
Biuro Zarządzania Nieruchomościami
ul. Piłsudskiego 30
26-110 Skarżysko-Kamienna
tel. 41/25 28 994
tel. kom: 668 631 545.

17 pażdziernika br. odbyła się uroczystość związana z 50-leciem Ochotniczego Hufca Pracy w Skarżysku - Kamiennej oraz 60-leciem OHP w Polsce.

Wspólnie ze Skarżyskim Hufcem Pracy przy inicjatywie władz powiatu i Zespół Szkół Samochodowo Usługowych w Skarżysku Kamiennej zaangażowaliśmy się w projekt wsparcia i rozwoju młodych ludzi.

W ubiegłym roku, z tej inicjatywy w ZSS-U objęliśmy patronatem klasę o profilu zawodowym „Monter sieci i instalacji sanitarnych”. Wszystkim uczniom tego kierunku oferujemy praktyki zawodowe. Podobnie jak wiele innych firm, my również poszukujemy pracowników z praktycznymi, fachowymi umiejętnościami. Stawiamy na rozwój młodych ludzi i chcemy mieć wpływ na zmianę wizerunku szkolnictwa zawodowego, podkreślać rangę praktycznej nauki zawodu, tego jak ważne są zawodowe umiejętności i tzw. „fach w ręku”.

Każdego zainteresowanego ucznia zapraszamy do naszej siedziby przy ul. 11 listopada 7, chętnie porozmawiamy i odpowiemy na wszystkie pytania.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ogłaszamy konkurs plastyczny dla dzieci starachowickich szkół podstawowych!Konkurs pn.: „Bezpieczni na starcie” o bezpiecznych i zdrowych zachowaniach w szkole organizowane jest przez Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy we współpracy z Celsium Sp. zo.o., Celsium serwis Sp. z o.o. oraz Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Pracowników Służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy – Oddział w Starachowicach. 

Konkurs plastyczny pn. „Bezpieczni na starcie” wpisuje się w działania prowadzone w ramach europejskiej kampanii pn. Bezpieczni na starcie, zdrowi na mecie” organizowanej w latach 2016-2017 przez Europejską Agencję Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy. Głownym celem konkursu jest popularyzacja problematyki bezpieczeństwa i ochrony zdrowia wśród uczniów szkół podstawowych oraz podnoszenie świadomości występowania zagrożeń w środowisku, w którym żyją, uczą się i bawią. 

Adresatami konkursu są uczniowie szkół podstawowych z miasta Starachowice w kategoriach wiekowych:

•    uczniowie klas młodszych I – III,
•    uczniowie klas starszych IV- VI.

Prace konkursowe należy przesłać do dnia 23 maja 2016 r. na adres: Państwowe Ognisko Plastyczne, ul. Złota 6, 27-200 Starachowicez dopiskiem: KONKURS PLASTYCZNY pn.:, „Bezpieczni na starcie”.

Finał konkursu i rozdanie nagród odbędzie się w dniu 3 czerwca  2016 r. podczas pikniku edukacyjnego na Placu pod Skałkami w Starachowicach.

Regulamin: http://www.celsium.pl/uploads/pdf/Regulamin_konkursu_plastycznego.pdf

Serdecznie zapraszamy pasjonatów fotografiki do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym pn.:„Bezpieczeństwo pracy w obiektywie”, organizowanym przez Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy we współpracy z Celsium Sp. zo.o., Celsium serwis Sp. z o.o. oraz Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Pracowników Służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy – Oddział w Starachowicach. Jesli lubisz fotografować, nie trać czasu.... Zrób zdjęcie osoby, miejsca lub zdarzenia związanego z bezpieczeństwem w pracy.

Celem konkursu jest popularyzacja problematyki bezpieczeństwa i ochrony zdrowia człowieka w środowisku pracy oraz uchwycenie obiektywem aparatu tematyki związanej ze wszystkimi aspektami pracy.  

Adresatami konkursu są uczniowie szkół ponadpodstawowych, studenci i młodzi pracownicy zamieszkali na terenie miasta Starachowice.

Prace należy dostarczyć do dnia 23 maja 2016 r na adres: 

Państwowe Ognisko Plastyczne,ul. Złota 6, 27-200 Starachowice

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału! Na zwycięzców czekają bardzo atrakcyjne nagrody! Dodatkowo nagrodzone i wyróżnione prace zostaną opublikowane na łamach miesięcznika „Bezpieczeństwo Pracy – Nauka i Praktyka”. Rozdanie nagród laureatom odbędzie się w dniu 3 czerwca 2016 r. na pikniku edukacyjnego na Placu pod skałkami w Starachowicach.

Regulamin: http://www.celsium.pl/uploads/pdf/Regulamin_konkursu_fotograficznego.pdf

 

Z przyjemnością informujemy, że w trosce o wygodę naszych klientów wydłużamy czas pracy! Teraz zakupić można nasz opał także w soboty. Wprowadziliśmy również sprzedaż ratalną i transport gratis na terenie powiatu skarzyskiego przy zakupie min. 1 tony opału.

Zapraszamy do naszego punktu!
ul. 11 listopada 7, Skarżysko-Kamienna
telefon: 785 050 416, 785 060 046

 

W dniach 9-11.12.2015 w nowo otwartym Biurze Obsługi Mieszkańców Celsium serwis zostały zorganizowane Dni Otwarte, podczas których każdy mógł zobaczyć nową siedzibę, poznać zarządców nieruchomości, porozmawiać o bieżących potrzebach wspólnot.

Ponadto podczas tych trzech dni do dyspozycji odwiedzających byli również specjaliści ze spółki Celsium, którzy odpowiadali na pytania dotyczące ciepła systemowego oraz bezpiecznej ciepłej wody. Zarówno jeden jak i drugi temat wzbudzał zainteresowanie mieszkańców, a pracownicy Celsium odnosili się do bezpieczeństwa, komfortu i oszczędności wynikających z zastosowania proponowanych rozwiązań. Swoimi odczuciami
i spostrzeżeniami chętnie dzieliły się osoby, które już przystąpiły do projektów i korzystają z zarówno z bezpiecznej ciepłej wody jak i ciepła systemowego.

Można pobrać informator i listę objętych programem budynków na stronie http://celsium.pl/oferta/dla-klienta/bezpieczna-ciepa-woda

Zainteresowanie było duże. Na odwiedzających czekała pyszna kawa i słodki poczęstunek, a każdy kto w tych dniach odwiedził nowe biuro otrzymał firmowy upominek.

Przypomnijmy  - Biuro Obsługi Mieszkańców Celsium serwis zlokalizowane jest przy ulicy Piłsudskiego 30. Funkcjonuje w nowej siedzibie od początku grudnia 2015. Powstało po to, aby ułatwić kontakt z Zarządcami. Jest to wyjście naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, aby bez konieczności wchodzenia po schodach mogli swobodnie załatwić swoje sprawy. Będzie można zgłosić usterkę, sprawdzić bieżący stan rozliczeń, złożyć pismo czy też poprosić o pomoc w rozwiązywaniu problemów związanych ze Wspólnotą.

Zapraszamy do odwiedzania nas w nowej siedzibie i na bezpłatną kawę w kąciku Celsium cafe przez cały rok.

 

Mamy przyjemność powitać Państwa na naszej nowej stronie internetowej. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z ofertą firmy Celsium serwis Sp. z o.o.