Informacje dla nowego właściciela

Po wykupieniu mieszkania na własność lub zakupie lokalu od innego właściciela należy niezwłocznie zgłosić się do biura zarządcy przy ul. Piłsudskiego 30 w celu dokonania wpisu do ewidencji właścicieli oraz ustalenia opłat za lokal.

Przy ewidencji lokalu przedkładamy administratorowi (pierwszy pokój w biurze zarządcy):

 • kopię aktu notarialnego sprzedaży lokalu lub innego dokumentu potwierdzającego nabycie lokalu na własność;
 • stan wodomierza na zimną, ewentualnie ciepłą wodę wg stanu na dzień sprzedaży;
 • oświadczenie o ilości osób zamieszkujących do ustalenia opłat za zagospodarowanie odpadami komunalnymi

Druk – druk ten wypełniamy każdorazowo przy zmianie ilości osób zamieszkujących w celu naliczenia nowych opłat za lokal

 • podajemy zaliczkową ilość wody zimnej, ewentualnie ciepłej

Druk – druk ten wypełniamy przy zmianie zaliczkowych ilości wody zimnej i ciepłej w celu naliczenia nowych opłat za lokal

 • podajemy ewentualny adres korespondencyjny, adres e-mail i numer telefonu kontaktowego
 • oświadczenie o dostarczaniu korespondencji o nowych naliczeniach opłat za lokal, terminach zebrań wspólnoty i innych poprzez:

                - wrzucenie do skrzynki pocztowej

                - na adres e-mail

                - na wskazany adres korespondencyjny

Zmiana sposobu powiadamiania następuje na wniosek właściciela zgłoszony do administratora.

Druk

 • w przypadku gdy lokal wyposażony jest w podzielniki kosztów c.o. lub wodomierz z odczytem radiowym zgłaszamy odczyt przeprowadzkowy do Firmy Rozliczeniowej wskazanej przez administratora.

 

Nowy właściciel po zaewidencjonowaniu otrzymuje:

 • naliczenie opłat za lokal;
 • naliczenie opłat na fundusz remontowy;
 • indywidualne numery kont bankowych oddzielne dla każdej z tych opłat;
 • książeczkę opłat za lokal mieszkalny;
 • książeczkę opłat na fundusz remontowy.

Płatności należy dokonywać z góry do 10-go dnia każdego miesiąca (zgodnie z Ustawą o własności lokali). Po upływie ustalonego terminu naliczane są odsetki w wysokości ustawowej.

Prawa i obowiązki właścicieli lokali określają zarówno kodeks cywilny jak i ustawa o własności lokali z dnia 24 czerwca 1994 Dz.U. 1994 Nr 85 poz 388 z późniejszymi zmianami.