TYTUŁ PROJEKTU:

„Budowa układu kogeneracyjnego produkującego energię elektryczną i cieplną przy ul. 11 Listopada 7 w Skarżysku-Kamiennej”

BENEFICJENT: Celsium  serwis Sp. z o.o.

OPIS PROJEKTU:

Przedmiotem projektu jest budowa na terenie działki nr 66/7 przy ul. 11 Listopada 7 w Skarżysku-Kamiennej układu wysokosprawnej kogeneracji zasilanego gazem ziemnym wysokometanowym, składającego się z dwóch silników gazowych o mocy elektrycznej ok. 2,45 MW i mocy cieplnej ok. 2,32 MW każdy.

Przedsięwzięcie planowane jest do realizacji w ramach Poddziałania 1.6.1. Źródła Wysokosprawnej kogeneracji Działanie 1.6. Promowanie wykorzystania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zaopatrzenie na ciepło użytkowe Oś Priorytetowa I zmniejszenie emisyjności gospodarki w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

CEL PROJEKTU:

Celem projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej oraz zapewnienie niskoemisyjności proces produkcji/wytwarzania energii poprzez budowę źródła energii pracującego w wysokosprawnej Kogeneracji zasilanego gazem ziemnym, należącego do Celsium serwis Sp. z o.o.

 

PLANOWANE EFEKTY

Wskaźniki rezultatu realizacji projektu

Jednostka

Wartość

Zmniejszenie zużycia energii pierwotnej

GJ/rok

21 911,73

Szacowany spadek emisji gazów cieplarnianych

tCO2/rok

36 326,00

Wskaźniki produktu

Jednostka

Wartość

Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej w warunkach wysokosprawnej kogeneracji

MWe

4,9

Dodatkowa zdolność wytwarzania energii cieplnej
w warunkach wysokosprawnej kogeneracji

MWt

4,65

Liczba wybudowanych lub zmodernizowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej w ramach wysokosprawnej kogeneracji

szt.

1

 

WARTOŚĆ PROJEKTU:

Całkowita wartość projektu: 20 913 690,00 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 8 497 312,17 zł

Inne aktualności

 • 50-LECIE OCHOTNICZEGO HUFCA PRACY

  2018-10-19 Dział: Bieżące

 • Zaproszenie do składania ofert

  2019-02-04 Dział: Biężące

 • Budowa układu kogeneracyjnego produkującego energię elektryczną i cieplną przy ul. 11 Listopada 7 w Skarżysku-Kamiennej

  2019-03-21 Dział: Przetargi

 • Zmiana w przetargu na zadanie pn. „ Wykonanie projektu budowlanego dwóch przyłączy elektrycznych wyprowadzenia mocy układu kogeneracyjnego zlokalizowanego w Skarżysku-Kamiennej przy ul. 11 Listopada 7”

  2019-03-22 Dział: Przetargi

 • Rozstrzygnięcie przetargu

  2019-04-10 Dział: Przetargi

Menu

Zakres usług