TYTUŁ PROJEKTU:

„Budowa układu kogeneracyjnego produkującego energię elektryczną i cieplną przy ul. 11 Listopada 7 w Skarżysku-Kamiennej”

BENEFICJENT PROJEKTU: Celsium  serwis Sp. z o.o.

DOFINANSOWANIE:

Przedsięwzięcie dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w formie pożyczki w kwocie 6 062 228,31 zł

PROJEKT REALIZOWANY PRZY WSPARCIU FINANSOWYM Z WFOŚiGW

 

Inne aktualności

 • 50-LECIE OCHOTNICZEGO HUFCA PRACY

  2018-10-19 Dział: Bieżące

 • Zaproszenie do składania ofert

  2019-02-04 Dział: Biężące

 • Budowa układu kogeneracyjnego produkującego energię elektryczną i cieplną przy ul. 11 Listopada 7 w Skarżysku-Kamiennej

  2019-03-21 Dział: Przetargi

 • Zmiana w przetargu na zadanie pn. „ Wykonanie projektu budowlanego dwóch przyłączy elektrycznych wyprowadzenia mocy układu kogeneracyjnego zlokalizowanego w Skarżysku-Kamiennej przy ul. 11 Listopada 7”

  2019-03-22 Dział: Przetargi

 • Budowa układu kogeneracyjnego produkującego energię elektryczną i cieplną przy ul. 11 Listopada 7 w Skarżysku-Kamiennej

  2019-03-23 Dział: Dofinansowania

Menu

Zakres usług