W ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 naszą ciepłownię czeka kolejna rozbudowa. Celsium serwis otrzymało pożyczkę, która będzie dofinansowywała przedsięwzięcie "Budowa układu kogeneracyjnego produkującego energię elektryczną i cieplną przy ul. 11 listopada 7 w Skarżysku-Kamiennej"
Celem projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej oraz zapewnienie niskoemisyjności procesu produkcji/wytwarzania energii poprzez budowę źródła energii pracującego w wysokosprawnej Kogeneracji zasilanego gazem ziemnym, należącego do Celsium serwis.
Taka zmiana pozwoli na mniejsze zużycie paliwa, a więc jest też korzystna pod względem ekologicznym.

Inne aktualności

 • 50-LECIE OCHOTNICZEGO HUFCA PRACY

  2018-10-19 Dział: Bieżące

 • Zaproszenie do składania ofert

  2019-02-04 Dział: Biężące

 • Budowa układu kogeneracyjnego produkującego energię elektryczną i cieplną przy ul. 11 Listopada 7 w Skarżysku-Kamiennej

  2019-03-20 Dział: Dofinansowania

 • Budowa układu kogeneracyjnego produkującego energię elektryczną i cieplną przy ul. 11 Listopada 7 w Skarżysku-Kamiennej

  2019-03-21 Dział: Przetargi

 • Zmiana w przetargu na zadanie pn. „ Wykonanie projektu budowlanego dwóch przyłączy elektrycznych wyprowadzenia mocy układu kogeneracyjnego zlokalizowanego w Skarżysku-Kamiennej przy ul. 11 Listopada 7”

  2019-03-22 Dział: Przetargi

Menu

Zakres usług