Celsium serwis zaprasza do składania ofert na wykonanie zadania pn.: "Projekt stacji magazynowania i regazyfikacji, kompleksowa budowa oraz dostawy gazu LNG w maksymalnej ilości godzinowej 1000 Nm3/h, przy zużyciu rocznym ok. 7 000 000 Nm3 przez okres 5 lat w Chojnicach, na potrzeby zasilania źródeł kogeneracyjnych"

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego lub e-mailem na adres: celsium@celsium.pl do dnia 14.10.2020 r. do godziny 11.00

Szczegóły w załączonej specyfikacji istotnych warunków zamówienia

 

Przetarg został rozstrzygnięty. Do wykonania zadania została wybrana firma Gaspol S.A. z siedzibą w Warszawie.

Do pobrania

Inne aktualności

 • 50-LECIE OCHOTNICZEGO HUFCA PRACY

  2018-10-19 Dział: Bieżące

 • Zaproszenie do składania ofert

  2019-02-04 Dział: Biężące

 • Budowa układu kogeneracyjnego produkującego energię elektryczną i cieplną przy ul. 11 Listopada 7 w Skarżysku-Kamiennej

  2019-03-20 Dział: Dofinansowania

 • Budowa układu kogeneracyjnego produkującego energię elektryczną i cieplną przy ul. 11 Listopada 7 w Skarżysku-Kamiennej

  2019-03-21 Dział: Przetargi

 • Zmiana w przetargu na zadanie pn. „ Wykonanie projektu budowlanego dwóch przyłączy elektrycznych wyprowadzenia mocy układu kogeneracyjnego zlokalizowanego w Skarżysku-Kamiennej przy ul. 11 Listopada 7”

  2019-03-22 Dział: Przetargi

Menu

Zakres usług