Menu

Sprzedaż paliw

Zakres usług

Składanie zamówienia

Sposób pakowania:

Podaj masę w tonach

Sposób odbioru:

Dane do wysyłki:

Regulaminy:

Regulamin sprzedaży węgla

Administratorem danych osobowych jest Celsium Serwis Sp. z o. o. z siedzibą w 26-110 Skarżysku-Kamiennej przy ul. 11 Listopada 7.
Wszelkie informacje dotyczące przysługujących Tobie praw wobec osób fizycznych, w tym prawa dostępu do danych osobowych, sprostowania danych, usunięcia danych (prawa do bycia zapomnianym), ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenia danych, sprzeciwu oraz prawa do niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu, a także inne informacje wymagane prawem znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.