Zakończyliśmy ostatni etap budowy kotłowni na biomasę  o mocy 4 MW w Starachowicach  - zdjęcia przedstawiają magazyn biomasy w formie wydzielonego boksu o ścianach wykonanych z bloków betonowych typu Big- Blok i żelbetonowa ścianą oporowa. Podawanie paliwa  odbywa się linią technologiczną z zainstalowaną ruchomą podłogą podająca biomasę do przenośników zgrzebłowych. Kocioł wodny o mocy ok. 4 MW opalany biomasa. Sprawność kotła ok. 80%.  

Inne realizacje

Menu

Usługi ciepłownicze

Zakres usług