Budowa przyłącza ciepłowniczego do budynku PKP-PLK przy ul. Niepodległości 84 oraz 88. Prace polegały na ułożeniu w gruncie rurociągów ciepłowniczych wykonanych z rur oraz kształtek preizolowanych o średnicach od DN25 do DN32. Ogólna długość przyłącza wynosi 175mb. Przejścia pod jezdniami realizowane metodą przewiertu sterowanego.

Inne realizacje

Menu

Usługi ciepłownicze

Zakres usług