Instalacje oczyszczania spalin

Oferujemy instalacje odazotowania i odsiarczania spalin dla małych i średnich kotłów ciepłowniczych. W naszych realizacjach współpracujemy z firmami technologicznymi oraz dostawcami urządzeń do odpylania spalin.

 

ODAZOTOWANIE SPALIN JEST PROWADZONE METODAMI:

  • pierwotnymi (instalacja powietrza wtórnego, recyrkulacja spalin)
  • wtórnymi niekatalicznymi – SNCR (wtrysk mocznika lub wody amoniakalnej do komory spalania)

 

Gwarantujemy osiągnięcie poziomów emisyjnych wymaganych przez dyrektywę MCP.

 

Projekt Zintegrowanej Modułowej Instalacji Efektywnej Redukcji Zanieczyszczeń (ZMIERZ)

Składa się on z dwóch części: instalacji odazotowania spalin oraz instalacji odpylania i odsiarczania spalin. Projekt dedykowany jest dla przedsiębiorstw ciepłowniczych oraz zakładów przemysłowych eksploatujących kotły rusztowe typu WR. Projekt realizowany jest przez konsorcjum spółek Celsium i Qenergy.

 

Projekt ZMIERZ zakłada innowacyjne podejście do montażu instalacji – montaż gotowych wcześniej prefabrykowanych elementów. Modułowa i kompaktowa konstrukcja pozwoli na zabudowę instalacji bez kosztownej przebudowy istniejących rozwiązań ciepłowniczych u klienta.

 

Usługa jest rezultatem projektu realizowanego przez Celsium Spółka z o.o. „Zintegrowana Modułowa Instalacja Efektywnej Redukcji Zanieczyszczeń dla kotłów typu WR" dofinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Program sektorowy: PBSE, Działanie 1.2: Sektorowe programy B+R, Priorytet I: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa, Umowa o dofinansowanie nr POIR.01.02.00-00-0280/17-00.

Inne usługi ciepłownicze

Kontakt do specjalisty

Leszek Wilczek

tel.: +48 665 664 570 /

e-mail: leszek.wilczek@celsium.pl

Menu

Usługi ciepłownicze

Zakres usług