Odzysk ciepła odpadowego z procesów przemysłowych

W kontekście coraz wyższej świadomości ekologicznej przemysłowych odbiorców ciepła oferujemy kompleksową usługę badania potencjału odzysku ciepła w danym zakładzie, zaprojektowania instalacji oraz wykonania układu odzysku ciepła z procesów technologicznych. Projektowane instalacje mają możliwość współpracy z miejską siecią ciepłowniczą lub wykorzystania odzyskanego ciepła na potrzeby własne zakładu przemysłowego.

 

ZAKRES USŁUG:

  • wykonanie badania potencjału odzysku ciepła
  • analiza techniczno-ekonomiczna przedsięwzięcia
  • opracowanie projektu instalacji odzysku
  • wykonawstwo i montaż układu odzysku ciepła
  • uruchomienie i przekazanie do eksploatacji
  • serwis gwarancyjny oraz pogwarancyjny

 

 

Podczas projektowania instalacji odzysku przykładamy maksymalną uwagę do zabezpieczenia ciągłości procesów technologicznych i produkcyjnych w danym zakładzie poprzez kilkustopniowe systemy zabezpieczeń. Projekt naszej instalacji daje możliwość zdalnej kontroli pracy instalacji, zbierania danych oraz optymalizacji procesu odzysku.

 

We wrześniu 2018 r. uruchomiliśmy instalację odzysku ciepła z procesów produkcyjnych w starachowickiej drukarni Walstead Central Europe (dawniej LSC Communications). Projekt przewiduje odzyskiwanie ciepła powstającego w drukarskich procesach technologicznych, a następnie przesyłanie go miejską siecią ciepłowniczą do mieszkańców na potrzeby ogrzewania i ciepłej wody. Projekt jest autorskim rozwiązaniem opracowanym przez inżynierów pracujących w Grupie Celsium (Celsium i Celsium serwis).

 

Wspólny projekt dostawcy energii i odbiorcy to nowy poziom działań proekologicznych. Taki model pokazuje jak duży potencjał tkwi we współpracy.

 

Inne usługi ciepłownicze

Kontakt do specjalisty

Leszek Wilczek

tel.: +48 665 664 570 /

e-mail: leszek.wilczek@celsium.pl

Menu

Usługi ciepłownicze

Zakres usług