Analizy i plany rozwojowe

Analiza pozwalająca na zoptymalizowanie lub budowę nowych źródeł wytwórczych, w celu dostosowania systemu ciepłowniczego do wymogów Dyrektywy MCP dotyczącej średnich źródeł spalania paliw oraz Konkluzji BAT.

 

ANALIZA WYKONANA W OPARCIU O:

  • ceny paliw, ciepła, energii elektrycznej
  • uprawnień do emisji CO2 oraz ich zmianę ich w czasie
  • koszty stałe i zmienne danego wydziału/spółki
  • istniejące źródła wytwarzania ciepła
  • dane archiwalne wytwarzania ciepła w danym systemie ciepłowniczym

 

WYNIKI ANALIZY POZWALAJĄ NA:

  • weryfikację obecnej struktury produkcji ciepła oraz jej optymalizację poprzez dobór stosownych urządzeń
  • opracowanie nowych wariantów wytwarzania ciepła uwzględniających nowe inwestycje – biomasa, kogeneracja, instalacje oczyszczania spalin
  • optymalizację systemu pod kątem utworzenia efektywnego systemu ciepłowniczego
  • zestawienie wariantów i ich porównanie w celu wyboru najkorzystniejszego z nich w oparciu o wskaźniki ekonomiczne

 

Inne usługi ciepłownicze

Kontakt do specjalisty

Leszek Wilczek

tel.: +48 665 664 570 /

e-mail: leszek.wilczek@celsium.pl

Menu

Usługi ciepłownicze

Zakres usług