CELSIUM SERWIS

Twój zaufany partner

Created with Fabric.js 5.2.4

Kilka słów o naszej firmie

Celsium serwis to dynamicznie rozwijająca się firma świadcząca usługi w dwóch obszarach:

usługi instalacyjne oraz obsługa wspólnot mieszkaniowych.

Spółka powstała w 2006 roku. 100% udziałów w kapitale zakładowym, posiada E.ON edis energia Sp. z o.o.

Z zaangażowaniem spółka wspiera akcje społeczne o charakterze kulturalnym i sportowym, prowadzi działania edukacyjne dla dzieci i młodzieży.
W 2017 roku, wychodząc naprzeciw potrzebom rynku pracy, podjęła współpracę z lokalną szkołą w zakresie praktycznej nauki zawodu i objęła patronatem kształcenie uczniów.

Compliance podstawą zaufania

Jako spółka odpowiedzialna społecznie dbamy o to, aby nasze działania były nie tylko zgodne z prawem, ale także z zasadami uczciwego biznesu.
Tego samego oczekujemy od wszystkich naszych pracowników oraz partnerów biznesowych. W codziennej pracy kierujemy się zasadami ujętymi
w obowiązującym w spółce Kodeksie Etycznym: plik do pobrania.

Jeśli posiadasz informacje o zachowaniu niezgodnym z Kodeksem Etycznym możesz zgłosić je bezpośrednio do Compliance Officera/ Pełnomocnika
ds. Kodeksu Etycznego (compliance@eon-edisenergia.pl).

Jeśli chcesz zachować anonimowość, możesz zadzwonić na infolinię do zgłaszania wszelkiego rodzaju nadużyć i nieprawidłowości pod numerem
22 153 08 79. Możesz także dokonać zgłoszenia przez bezpieczną stronę internetową https://eon-wb.compliancesolutions.com/ 
Oba powyższe anonimowe kanały komunikacji koncernu E.ON, w skład którego wchodzą spółki grupy Celsium, są dostępne przez całą dobę,
także w języku polskim.

Wartości dla nas nadrzędne

fbbf3a4c3bbfc95291dc365544765d4a

WYSOKA JAKOŚĆ

Nasze działania opieramy o wiedzę i duże doświadczenie zdobywane od wielu lat. Doświadczona kadra inżyniersko-techniczna dysponuje zapleczem technicznym do prac na wysokości, samochodami transportowymi, maszynami do robót budowlanych oraz remontowych. Posiadamy szereg urządzeń umożliwiających sprawne i dokładne wykonywanie obowiązków.

bb97c53e8640468266a3779c38f50810

TERMINOWOŚĆ

Terminowe wykonywanie powierzonych zadań jest miarą jakości naszej pracy, rzetelności i dotrzymywania danego słowa. Rozsądnie dzielimy zakres obowiązków i tworzymy plan działania dla zachowania prawidłowego tempa pracy. Pilnujemy czasu wykonywania kolejnych etapów zadań, wzajemnie się motywując, tak aby inwestycje zawsze były zakończone w terminie.

b453a117379aaba7dd88b936df4ea241

RZETELNOŚĆ

Nasze działania opieramy o wiedzę i duże doświadczenie zdobywane od wielu lat. Doświadczona kadra inżyniersko-techniczna dysponuje zapleczem technicznym do prac na wysokości, samochodami transportowymi, maszynami do robót budowlanych oraz remontowych. Posiadamy szereg urządzeń umożliwiających sprawne i dokładne wykonywanie obowiązków.

Created with Fabric.js 5.2.4

Zakres naszych usług

OBSŁUGA WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH

Obsługując Wspólnoty Mieszkaniowe czujemy się odpowiedzialni za stan techniczny budynku oraz dbamy o bezpieczeństwo i wygodę naszych mieszkańców. Zwracamy szczególną uwagę na rzetelne rozliczenia finansowe oraz kompleksowy nadzór nad obiektem. Oferujemy całodobowy serwis techniczny, eliminując zagrożenia.

Created with Fabric.js 5.2.4

Aktualności