Budowa układu kogeneracyjnego produkującego energię elektryczną i cieplną przy ul. 11 Listopada 7 w Skarżysku-Kamiennej

TYTUŁ PROJEKTU:

„Budowa układu kogeneracyjnego produkującego energię elektryczną i cieplną przy ul. 11 Listopada 7 w Skarżysku-Kamiennej”

BENEFICJENT PROJEKTU: Celsium  serwis Sp. z o.o.

OPIS PROJEKTU:

Przedmiotem projektu jest budowa na terenie działki nr 66/7 przy ul. 11 Listopada 7 w Skarżysku-Kamiennej układu wysokosprawnej kogeneracji zasilanego gazem ziemnym wysokometanowym, składającego się z dwóch silników gazowych o mocy elektrycznej ok. 2,45 MW i mocy cieplnej ok. 2,32 MW każdy.

Przedsięwzięcie planowane jest do realizacji  w ramach Poddziałania 1.6.1 Źródła Wysokosprawnej kogeneracji Działanie 1.6. Promowanie wykorzystania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zaopatrzenie na ciepło użytkowe Oś Priorytetowa i zmniejszenie emisyjności gospodarki w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

CEL PROJEKTU:

Celem projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej oraz zapewnienie niskoemisyjności proces produkcji/wytwarzania energii poprzez budowę źródła energii pracującego w wysokosprawnej Kogeneracji zasilanego gazem ziemnym, należącego do Celsium serwis Sp z o.o.

PLANOWANE EFEKTY:

Wskaźniki rezultatu realizacji projektuJednostkaWartość
Zmniejszenie zużycia energii pierwotnejGJ/rok21 911,73
Szacowany spadek emisji gazów cieplarnianychtCO2/rok36 326,00
Wskaźniki produktuJednostkaWartość
Dodatkowa zdolność wytwarzaia energii elektrycznej w warunkach wysokosprawnej kogeneracjiMWe4,9
Dodatkowa zdolność wytwarzaia energii cieplnej w warunkach wysokosprawnej kogeneracjiMWt4,65
Liczba wybudowanych lub zmodernizowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej w ramach wysokosprawnej kogeneracjiszt.1

WARTOŚĆ PROJEKTU:

Całkowita wartosć projektu: 20 913 690,00 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 8 497 312,17 zł

„Mechanizm umożliwiający sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach
lub nadużyciach finansowych: a) specjalny adres e-mail: naduzycia. POIS@mfipr.gov.pl lub
b) system elektroniczny zgłoszeń za pośrednictwem stron: http://www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci

Created with Fabric.js 5.2.4

Pozostałe artykuły