Nasza oferta

Firma wyspecjalizowała się w montażu instalacji oczyszczania spalin, odgazowania próżniowego wody, budowie węzłów i sieci ciepłowniczych oraz montażu instalacji c.o., c.w.u. i instalcji wodno-kanaluzacyjnych, Obecnie jest generalnym wykonawcą kotłowni biomasowej w Starachowicach. Obsługuje także systemy ciepłownicze oraz świadczy usługi pogotowia ciepłowniczego.

Instalacje oczyszczania spalin

Oferujemy instalacje odazotowania i odsiarczania spalin dla małych i średnich kotłów ciepłowniczych. W naszych realizacjach współpracujemy z firmami technologicznymi oraz dostawcami urządzeń do odpylania spalin.

zobacz

Generalne wykonawstwo kotłowni biomasowych

Przeprowadzamy pełen proces inwestycyjny dla kotłowni biomasowych, od przygotowania koncepcji, przez wybór technologii, aż do generalnego wykonawstwa projektu.

zobacz

Odzysk ciepła odpadowego z procesów przemysłowych

Realizujemy kompleksową usługę badania potencjału odzysku ciepła w danym zakładzie, zaprojektowania instalacji oraz wykonania układu odzysku ciepła z procesów technologicznych.

zobacz

Montaż sieci i węzłów cieplnych

Wykonujemy roboty instalacyjne w zakresie budowy sieci preizolowanych i usuwania awarii, a także montażu, uruchomiania i obsługi węzłów ciepłowniczych oraz kotłowni. Montujemy instalacje c.o., c.w.u. i instalacje wodno-kanalizacyjne.

zobacz

Termiczne i chemiczne odgazowywanie wody

Oferujemy kompletne instalacje do uzdatniania wody kotłowej.

zobacz

Analizy i plany rozwojowe

Dokonujemy analizy modernizacji i budowy źródeł wytwarzania w systemach ciepłowniczych. Dostosowujemy koncepcję budowy nowych źródeł ciepła oraz modernizacji istniejących dla spełnienia wymogów emisyjnych konkluzji BAT oraz Dyrektywy MCP.

zobacz

Nasze realizacje

Referencje

Wszystkim zainteresowanym możemy polecić firmę Celsium serwis Sp. z o.o. jako solidnego i kompletnego partnera przy realizacji podobnych inwestycji.

Grzegorz Tabisz, Kierownik Oddziału Gdańsk EUROWATER Sp. z o.o.

Powierzone prace zostały wykonane zgodnie ze sztuką budowlaną, w pełni profesjonalnie i w wyznaczonych terminach. Firma Celsium serwis Sp. z o.o. jest godna polecenia przy realizacji wszelkich zadań inwestycyjnych.

Halina Buchowicz, Wicedyrektor Zespołu Placówek Oświatowych nr 2

Polecam firmę Celsium serwis Sp. z o.o. jako profesjonalnego i godnego zaufania partnera.

PARTNER Nieruchomości

Kontakt do specjalisty

Leszek Wilczek

tel.: +48 665 664 570 /

e-mail: leszek.wilczek@celsium.pl

Menu

Usługi ciepłownicze

Zakres usług