Modernizacja systemu ciepłowniczego w Skarżysku-Kamiennej poprzez budowę nowego źródła ciepła (H2 ready)

TYTUŁ PROJEKTU:

„Modernizacja systemu ciepłowniczego w Skarżysku-Kamiennej poprzez budowę nowego źródła ciepła ( H2 ready)”

BENEFICJENT PROJEKTU: Celsium  serwis Sp. z o.o.

DOFINANSOWANIE:

Przedsięwzięcie dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w formie pożyczki w kwocie 3 804 100,00 zł.

PROJEKT REALIZOWANY PRZY WSPARCIU FINANSOWYM Z WFOŚiGW

Created with Fabric.js 5.2.4

Pozostałe artykuły