Budowa układu kogeneracyjnego produkującego energię elektryczną i cieplną przy ul. 11 Listopada 7 w Skarżysku-Kamiennej

TYTUŁ PROJEKTU:

„Budowa układu kogeneracyjnego produkującego energię elektryczną i cieplną przy ul. 11 Listopada 7 w Skarżysku-Kamiennej”

BENEFICJENT PROJEKTU: Celsium  serwis Sp. z o.o.

DOFINANSOWANIE:

Przedsięwzięcie dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w formie pożyczki w kwocie 6 062 228,31 zł

PROJEKT REALIZOWANY PRZY WSPARCIU FINANSOWYM Z WFOŚiGW

Created with Fabric.js 5.2.4

Pozostałe artykuły