Inżynier kontraktu – UWAGA: postępowanie przetargowe zostaje unieważnione

Celsium serwis zaprasza do składania ofert na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu przy realizacji zadania pn.: „Budowa źródła kogeneracyjnego w Chojnicach”

UWAGA: Zgodnie z pkt. X ust. 5 SIWZ, postępowanie przetargowe zostaje unieważnione

Do pobrania 
Created with Fabric.js 5.2.4

Pozostałe artykuły