Budowa miejskiej sieci ciepłowniczej wysokotemperaturowej w technologii rurociągów preizolowanych w Grójcu

Budowa przyłącza sieci cieplnej w rejonie ul Zdrojowej w Grójcu.

Created with Fabric.js 5.2.4

Pozostałe realizacje