Montaż instalacji odgazowywania próżniowego wody w Strzelcach Opolskich

Montaż instalacji odgazowywania próżniowego wody w kotłowni K-452 w Strzelcach Opolskich, należącej do Energetyki Cieplnej Opolszczyzna S.A.

Created with Fabric.js 5.2.4

Pozostałe realizacje