Generalne wykonawstwo kotłowni biomasowych

Celsium serwis opracowuje koncepcje i projekty, wdraża programy badawcze i kompleksowo realizuje rozwiązania ekologiczne dla branży ciepłowniczej.

Kompleksowo przeprowadzamy cały proces inwestycyjny związany z uruchomieniem kotłowni biomasowych.

Budowa instalacji biomasowych jest bardzo ważną częścią naszej oferty. Opracowujemy koncepcje dostosowane do indywidualnych preferencji Klienta. Zajmujemy się wykonaniem koncepcji ekonomicznotechnicznej, opracowaniem projektu budowlanego i uzyskaniem niezbędnych pozwoleń. Nasze prace obejmują generalne wykonawstwo, przekazanie urządzeń do eksploatacji, a także profesjonalny serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Oferowane przez nas rozwiązania projektowe i zrealizowane projekty oparte są na nowoczesnych technologiach, dzięki czemu stanowią gwarancję wysokiej jakości i niezawodności.

ZAKRES USŁUG:

Spalanie biomasy jest korzystniejsze dla środowiska niż spalanie węgla z uwagi na niższą zawartość szkodliwych pierwiastków oraz niższą emisję CO2.Ograniczenie emisji zanieczyszczeń i dostosowanie się do unijnych dyrektyw to kolejny argument przemawiający za wykorzystaniem biomasy w systemach ciepłowniczych miast.

Created with Fabric.js 5.2.4

Kontakt do specjalisty

Artur Borkowski

Created with Fabric.js 5.2.4

Pozostałe usługi

Usługi

Analizy i plany rozwojowe

Analiza pozwalająca na zoptymalizowanie lub budowę nowych źródeł wytwórczych, w celu dostosowania systemu ciepłowniczego do wymogów Dyrektywy MCP dotyczącej średnich

Czytaj więcej »