Odzysk ciepła odpadowego z procesów przemysłowych

W kontekście coraz wyższej świadomości ekologicznej przemysłowych odbiorców ciepła oferujemy kompleksową usługę badania potencjału odzysku ciepła
w danym zakładzie, zaprojektowania instalacji oraz wykonania układu odzysku ciepła z procesów technologicznych.
 Projektowane instalacje mają możliwość współpracy z miejską siecią ciepłowniczą lub wykorzystania odzyskanego ciepła na potrzeby własne zakładu przemysłowego.

AKRES USŁUG:

Podczas projektowania instalacji odzysku przykładamy maksymalną uwagę do zabezpieczenia ciągłości procesów technologicznych i produkcyjnych w danym zakładzie poprzez kilkustopniowe systemy zabezpieczeń. Projekt naszej instalacji daje możliwość zdalnej kontroli pracy instalacji, zbierania danych oraz optymalizacji procesu odzysku.

We wrześniu 2018 r. uruchomiliśmy instalację odzysku ciepła z procesów produkcyjnych w starachowickiej drukarni Walstead Central Europe (dawniej LSC Communications). Projekt przewiduje odzyskiwanie ciepła powstającego w drukarskich procesach technologicznych, a następnie przesyłanie go miejską siecią ciepłowniczą do mieszkańców na potrzeby ogrzewania i ciepłej wody. Projekt jest autorskim rozwiązaniem opracowanym przez inżynierów pracujących w Grupie Celsium (Celsium i Celsium serwis).

Wspólny projekt dostawcy energii i odbiorcy to nowy poziom działań proekologicznych. Taki model pokazuje jak duży potencjał tkwi we współpracy.

 

Created with Fabric.js 5.2.4

Kontakt do specjalisty

Artur Borkowski

Created with Fabric.js 5.2.4

Pozostałe artykuły

Usługi

Analizy i plany rozwojowe

Analiza pozwalająca na zoptymalizowanie lub budowę nowych źródeł wytwórczych, w celu dostosowania systemu ciepłowniczego do wymogów Dyrektywy MCP dotyczącej średnich

Czytaj więcej »