Odzysk ciepła odpadowego z procesów przemysłowych

W kontekście coraz wyższej świadomości ekologicznej przemysłowych odbiorców ciepła oferujemy kompleksową usługę badania potencjału odzysku ciepła
w danym zakładzie, zaprojektowania instalacji oraz wykonania układu odzysku ciepła z procesów technologicznych.
 Projektowane instalacje mają możliwość współpracy z miejską siecią ciepłowniczą lub wykorzystania odzyskanego ciepła na potrzeby własne zakładu przemysłowego.

AKRES USŁUG:

Podczas projektowania instalacji odzysku przykładamy maksymalną uwagę do zabezpieczenia ciągłości procesów technologicznych i produkcyjnych w danym zakładzie poprzez kilkustopniowe systemy zabezpieczeń. Projekt naszej instalacji daje możliwość zdalnej kontroli pracy instalacji, zbierania danych oraz optymalizacji procesu odzysku.

We wrześniu 2018 r. uruchomiliśmy instalację odzysku ciepła z procesów produkcyjnych w starachowickiej drukarni Walstead Central Europe (dawniej LSC Communications). Projekt przewiduje odzyskiwanie ciepła powstającego w drukarskich procesach technologicznych, a następnie przesyłanie go miejską siecią ciepłowniczą do mieszkańców na potrzeby ogrzewania i ciepłej wody. Projekt jest autorskim rozwiązaniem opracowanym przez inżynierów pracujących w Grupie Celsium (Celsium i Celsium serwis).

Wspólny projekt dostawcy energii i odbiorcy to nowy poziom działań proekologicznych. Taki model pokazuje jak duży potencjał tkwi we współpracy.

 

Created with Fabric.js 5.2.4

Kontakt

Celsium serwis

Created with Fabric.js 5.2.4

Pozostałe artykuły

Usługi

Analizy i plany rozwojowe

Analiza pozwalająca na zoptymalizowanie lub budowę nowych źródeł wytwórczych, w celu dostosowania systemu ciepłowniczego do wymogów Dyrektywy MCP dotyczącej średnich

Czytaj więcej »
Created with Fabric.js 5.2.4

Kontakt

Created with Fabric.js 5.2.4

Kontakt