Kasztanowa sieć – Budowa sieci ciepłowniczej preizolowanej w rejonie ulicy Kasztanowej w Grójcu

Kasztanowa sieć – Budowa sieci ciepłowniczej preizolowanej w rejonie ulicy Kasztanowej w Grójcu. Łączna długość sieci to 350mb. Prace zostały zakończone w czerwcu. Średnice rurociągów DN80, DN65 oraz DN50. Sieć dostarcza ciepło na cele CWU oraz CO do budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy
ul. Kasztanowej 1,3 oraz 28.

Created with Fabric.js 5.2.4

Pozostałe realizacje