Modernizacja instalacji ITPO w Bydgoszczy

Modernizacja instalacji ITPO w Bydgoszczy, podzielona na pięć zadań

a/ Zadanie  1 – Przebudowa rurociągu

b/ Zadanie 2 – Likwidacja reaktora

c/ Zadanie 3 – Przebudowa układu wody

d/ Zadanie 4 – Wymiana filtra

e/ Zadanie 5- Wykonanie skraplacza

Created with Fabric.js 5.2.4

Pozostałe realizacje